Nylunds historie - og os

Nylund er gårdens navn. Et lille husmandssted fra sidst i 1890´erne og drevet som landbrug med roer, kartofler, korn, grise og køer frem til 1955, hvor skovfoged Carl Johan Nielsen og hans hustru Elly overtog stedet.

Hurtigt blev jorden plantet til med skovtræer og juletræer, og der blev udruget fasaner og andet fjerkræ.

Skovfoged Nielsen havde stadig sit skovfogedjob på Salten Langsø Skovdistrikt og passede i fritiden Nylund sammen med Elly.

Stille og roligt kom der flere forskellige planter til og private kunder begyndte at besøge Nylund, for at få gode planter og tilmed en dejlig snak med både Carl Johan og Elly.

Kundekredsen voksede og i 1975, blev det besluttet at opsige skovfogedjobbet og hellige sig Nylund fuldtids.

I 1976 overtog Nylund Planteskole detail varelager fra John Rolskovs Planteskole i Sdr. Vissing. Kundekredsen var hermed udvidet betydeligt og der blev meget travlt på Nylund. Carl Johan og Ellys to sønner Carl Jørgen og Mogens deltog, i deres fritid fra studierne på Aarhus Universitet, i arbejdet på Nylund.

Pludselig i november 1978 døde Skovfoged Nielsen efter få dages sygdom i en alder af bare 57 år.


Erling

Jeg havde min barndom og ungdom i Thyregod. Min far og mor havde et husmandsted. Helt fra de tidlige teenagerår var interessen for naturen, planter og særligt fuglelivet meget stor. Vi var en flok kammerater, der cyklede rundt og optalte, ringmærkede og noterede os fuglelivet i det Midt/Vestjyske med stor ihærdighed. Det blev også til mange ture med Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Ornitologisk Central i Borris.

Efter 10. klasse startede jeg på skovfogeduddannelsen. En spændende uddannelse, der dog var for stor en mundfuld med min baggrund. Vi var 124 elever, der startede i august og efter en uges undervisning på Nødebo, skulle der arbejdes i skoven hele vinteren. Der var en meget kold og hård vinter og ved skolestart 1. april på Asmilkloster Landbrugskole var der kun 78 elever tilbage. Heraf havde 18 også gået der året før og over 20 havde matematisk studentereksamen. Når skolen sluttede til november, ville kun 24 gå igennem - så det så lidt vanskeligt ud. Jeg kom ikke igennem nåleøjet blev nr. 27 med 69,3 point, nr. 24 gik igennem med 70,0 point. Jeg valgte ikke at gå om, men arbejdede i stedet et par år i skoven og 15. juli 1976, kom jeg i lære som planteskolegartner hos Rolskovs Planteskole.


Jeg lærte skovfoged Nielsen at kende fra mit lærested i Sdr. Vissing, hvor Nielsen stadig var kunde til diverse skovtræer. Det blev til mange besøg om aftenen på Nylund. Det var et spændende sted at besøge; alle de forskellige planter (hos Rolskov havde vi kun 42 forskellige) og der var altid tid til en lærerig snak.


Det var helt naturligt for mig at spørge Elly, hvordan hun ville drive Nylund Planteskole videre. Snart kom der en aftale på plads om, at jeg forpagtede Nylund Planteskole fra 1. august 1979. Jeg var stadig elev hos Rolskovs Planteskole og ville først få mit svendebrev 15. juli.

Elly og hendes to sønner, samt et par dygtige ansatte drev stedet videre foråret og sommeren 1979.

1. august 1979 overtog jeg driften af Nylund Planteskole - da var jeg lige fyldt 23.

Irene

Jeg er opvokset på en gård i Tørring (v/Vejle). Jeg har altid haft ”jord under neglene”, planter og dyr tæt på livet. Mine bedsteforældre drev et mindre gartneri i Ask ved Solbjerg. Alt hvad der kunne gro, blev dyrket og solgt via GASA. Alt blev udnyttet, intet gik til spilde. Det var små kår, men jeg og mine søskende var altid velkomne i ferierne. Vi hjalp til og det var spændende at se tingene gro og vokse; det er her min interesse for gartnererhvervet stammer.

Efter skoletid arbejdede jeg hos Tørring Handelsgartneri, en butikstype som ikke findes mere. De havde et bredt udvalg af afskårne blomster, stueplanter og grøntsager. Hanne og Jens, der drev butikken, var kendt for gode produkter og en meget god og holdbar kvalitet på både frugt/grønt samt blomster. Kunderne skulle altid have det bedste.

Det faldt mig meget naturligt og let at binde buketter og lave blomsterdekorationer.

Efter 9. klasse startede jeg på Gymnasiet i Tørring, og da jeg mødte Erling og begyndte at komme på Nylund Planteskole, var det meget mere spændende end at sidde og læse i bøgerne - jeg ville hellere ud at arbejde. Og som Erling siger ”Det har du så fået lov til siden”.

En uddannelse ville jeg have - det blev naturligvis gartnererhvervet, der blev valgt - jeg blev i 1984 uddannet væksthusgartner og tog derefter den 15 uger lange binderiuddannelse på Beder Gartnerskole.


Nylund i dag: Stedet hvor både planter og kreativitet blomstrer

Irene kom hjem og arbejdede i planteskolen og den 1. august 1984, startede blomsterbutikken med afskårne blomster og stueplanter, og firmanavnet blev ændret til Nylund Planteskole & Blomster.

Der blev hele tiden udvidet og snart blev ”det store glashus” lavet om til butik, så udvalget af stueplanter og tilbehør kunne blive større og bedre.

Det var nogle travle år, 3 børn blev der også tid til. Det var noget af et puslespil at arbejde 7 dage om ugen, og passe 3 mindre børn - særligt i weekenderne, hvor der ingen pasning var og ekstra travlt. Mange kunder har fået stukket et barn i favnen, imens Irene lavede en kreativ buket eller dekoration.

Uden et godt og dygtigt personale var det aldrig gået.


Det er i årenenes løb blevet til tusindvis af buketter. Blomster til fest på egnens bedste restauranter, kroer og hoteller. Blomster til den svære tid, når én falder bort. Ja, blomster til enhver lejlighed - store som små. Også dronningen har fået en buket.

Særligt spændende og udfordrende er brudebukketter; der ofte bestilles af gommen, men skal tilpasses til bruden, både hvad størrelse, stil og farvevalg angår.

Det kræver en god evne til at lytte, for at resultatet bliver perfekt.


Evnen til at lytte og forstå er også vigtig, når en ny have skal planlægges eller der skal laves om i en eksisterende have.

Ikke to kunder stiller samme krav til haven eller ønsker samme have.

Irenes kreative sans og erfaring er i de seneste år også kommet kunderne tilgode i form af individuelle færdige haveplaner. Spændende beplantninger, der året igennem har noget nyt at byde på; for som Irene siger: ”En have skal bruges hele året”

- Se mere på www.nylund.dk/medlem/86898200/html/visit.asp


Arbejdet på Nylund har fyldt meget, dog ikke mere end der altid har været tid til fagligt brancheorienteret arbejde.

For Erling har arbejdet bestået i bestyrelsesarbejde i LDP (Landsforeningen af Danske Plantehandlere). Det blev til fem hektiske år, heraf de to sidste som næstformand.

Fra 1990 til 2013 har arbejdet været i Grønne Danmark (én af de frivillige kæder i planteskolebranchen) med ansvaret for markedsføringen. I begyndelsen blev arbejdet lavet i samarbejde med Thomas Mygind, senere blev det hele lavet på Nylund; det kreative, layout, tekst, billeder, opsætning og færdiggørelse til tryk. Et spændende og meget tidskrævende job.

I perioden 1998 til 2001 var Erling tillige den daglige leder af Grønne Danmark.


Irene har i alle årene brugt sin kreativitet på undervisning, både private kunder og professionelle i brancheforeningen EuroFlorist. Desuden har hun deltaget i de nordiske mesterskaber i blomsterbinding i samme forening.

Irene er anderkendt for sine demonstrationer i blomsternes anvendelse. Kunstnerisk, kreativ og altid med øje for, at det også kan anvendes.

Det bliver til mange hyggelige aftener i diverse Haveforeninger, Husmøderforeninger og Personaleklubber eller i drivhuset her på Nylund med aftenskoleundervisning og workshops, hvor tilhørerne nyder godt af Irenes positive fremtræden og store viden.


Vi har Midtjyllands største udvalg af planter til haven. Vi elsker planter og bruger hvert år megen tid på at finde nye gode planter. Ikke alt nyt er godt, og derfor vil vi gerne teste om planterne er stærke nok til vor nordiske klima. Et godt eksempel herpå er Palmer, som på et tidspunkt blev solgt som hårdføre, blot de blev beskyttet lidt om vinteren. Dog har de sidste vintre vist noget andet, da planter for tusindevis af kroner blev ødelagt - det er spild af penge og forventninger. Ingen af disse planter er solgt fra Nylund.


 Fremtiden

Vi har holdt 44 års fødselsdag på og med Nylund

Vi har i alle årene været særdeles beviste om vigtigheden af efteruddannelse og om at lære nyt og være på forkant med udviklingen. Løbende uddannelse og kurser i vor brancheforeninger, Handelsskoler m.m. gør, at vi stadig er med i front og føler os godt klædt på til de næste mange års arbejde med jord, blomster, planter, haver og kunder.

Vi er til for vore kunder. Vi har erfaringen og fagligheden. Vi har lyst til at det lykkedes for vore kunder, og vi giver vor mening til kende. Hvis nogle ønsker/idéer ikke vil have mulighed for at blive en succes - så siger vi det derfor klart og tydeligt!
- Det lyder måske helt omvendt, men vi stiller også krav til vore kunder.

For når vi gør det,

så formulerer de også deres behov og ønsker,

og så kan vi meget bedre levere det, de har brug for.

- Så kunden ved ikke altid bedst, men kunden skal altid have det bedste!